LVI Forum Humanum Mazurkas – 27 maja 2023 r.

Koncert:
Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy im. H.I. Maiborody
Wernisaż: Janusz Dziurawiec – wystawa malarstwa: „Kadry z ulic Warszawy w malarstwie Janusza Dziurawca“. 
Kuratorka wystawy: Janina Tuora

OPIS

Narodowa Kapela Bandurzystów Ukrainy im. H.I. Maiborody.

jest wyjątko­wym fenomenem dziedzictwa kulturowego narodu ukraińskiego.
Kapela powstała w 1918 r. w Kijowie za panowania ukraińskiego hetmana Pawia Skoropadskiego. Założycielem i pierwszym liderem zespołu był Vasyl Jemets - utalentowany bandurzysta z obwodu charkowskiego. W 1935 roku, łącząc się ze słynną wówczas Połtawską Kapelą Bandurzys­tów, założoną w 1925 roku przez dyrektora artystycznego Volodymyra Kabachkę, nazwa zespołu została przemianowana na „Pierwszą Wzorową Ka­pelą Bandurzystów Komisariatu Ludowego Ukrainy" i rozpoczął pracę pod kie­runkiem utalentowanego chórmistrza Mykoły Mykhailowa.

Pozakończeniu II wojny światowej w kwietniu 1946 roku zespół bandurzys­tów wznowił działalność twórczą pod kierunkiem Oleksandra Minkiwskiego.i W 1951 roku kapela otrzymała honorowy tytuł „Zasłużonej", a w 1983 roku została laureatem Narodowej Nagrody Ukrainy im. J. Tarasa Shevchenki. W 1995 roku kapela została nazwana imieniem Hryhoria Maiborody, a w 1997 otrzymała status „Narodowej".

Z zespołem w różnych latach współpracowali znani wokaliści: Ivan Kozlov­ski, Borys Hmyria, Petra Bilinnyk, Dmytro Hnatiuk, Diana Petrynenko, Anatoliy Kocherha, Anatoliy Solovyanenko, Maria Stefyuk, Olga Nagorna, Vasyl Savenko (Wielka Brytania), Nina Matviienko, TarasShtonda, Serhij Magera,Serhij Kovnir, Victoria Lukyanets, Susanna Chakhoyan.

Narodowa Honorowa Kapela Bandurzystów Ukrainy im. H.I. Mai­ borody ma swoją unikalną cechę twórczą -wszyscyartyści śpiewają i jednocześnie grają na bandurach. Programy koncertowe wykony­ wane są przez orkiestrę, kwintet i dwie sekstybandury. Obecnie zde­cydowana większość zespołu to absolwenci Pracowni Treningu Aktorskiego działającej w zespole od 1962 roku oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej Sztuki Kobzarskiej w Stritivce.


Janusz

WERNISAŻ
Janusz Dziurawiec – wystawa malarstwa. „Kadry z ulic Warszawy w malarstwie Janusza Dziurawca“. 
Kuratorka wystawy: Janina Tuora.

Janusz Dziurawiec urodził się w 1950 r. w Katowicach, ale prawie całe życie spędził w Warszawie.
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1980 r. Studiował tam na Wydziale Ma- larstwa w Pracowni prof. Jana Tarasina.

Artysta niezwykle pracowity, aktywny i zasłużony. Jego prace znaj- dują się w zbiorach wielu muzeów i znaczących galerii, m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Galerii „Zachęta” wWarszawie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Muzeum w Wałbrzychu, Muzeum Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Galerii BWA w Kielcach oraz w innych kolekcjach na całym świecie.

Artysta przygotował i zaprezentował swoją twórczość w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych z Warszawą w tle, z pejzażami małych miasteczek, z przyrodniczymi motywami (zwie- rzęta dzikie i udomowione) oraz krajobrazami z Polski (Tatry, Bieszczady).

Pod koniec lat 80-tych Artysta namalował serię obrazów zupełnie odbiegających od głównego nurtu jego twórczości, czyli pejzaży miejskich. Był to cykl obrazów pt. „Śpiące Domy” z dużą dawką oniryzmu, surrealizmu i fantazji. Ten rodzaj malarstwa określany jest przez znawców sztuki jako „realizm magiczny”. Szeroki zakres możliwości twórczych i różnorodnych realizacji nie przysłania jednak jego głównego szyldu artystycznego jako malarza współczesnej i trochę już przeszłej Warszawy.

Na 56 FHM pokażemy Państwu kadry malarskie z warszawskich ulic autorstwa Janusza Dziurawca. Życzymy dobrej zabawy z rozpoznawaniem fragmentów Warszawy na zaprezentowanych obrazach. Autor: Janina Tuora

 


PROGRAMY, ZAPROSZENIA... zaproszenie   zaproszenie   wernisaż   plakaty Mysyrowicza

 

PEŁNA RELACJA FILMOWA

WYBRANE FRAGMENTY RELACJI FILMOWEJ PODZIELONE TEMATYCZNIE

 
 
2111fce62d3bfc3090354c61221b85c5.jpg
04a14c5db8db45224afb4df1d4ab4463.jpg
a8574d4cfd019a11e4427fb15ea70935.jpg
62d2c09fb021bca9a5854300e6dc1e5d.jpg
fcc7f9d024af22923fa7b87b48d0d389.jpg

Róbmy coś, róbmy coś - Co by zależało od nas - Nie wiem co - Nie wiem jak - Ale coś tam chyba można - Zróbmy coś - Żeby coś - Zależało od nas. (Agnieszka Osiecka)