VIII Forum Humanum Mazurkas - 29 września 2013 r.
Koncert: Benefis Bernarda Ładysza – „Bernard Ładysz Artysta Żołnierz”
gala koncertowa: B. Ładysz, L. Rymkiewicz-Ładysz, W. Ochman, M. Walewska, M. Sewen,
J. Horodko, R. Łukomski, P. Rafałko, J. Sojka, A. Woźniak, Orkiestra Wojskowa w Warszawie
– dyrygent mjr A. Czereszewski, Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego – Dyrektor Naczelny i Artystyczny A. Martin.
Wernisaż malarski:
„Bagna Biebrzańskie i inne motywy” – J. Gałecka, „Kultura tropiku
Ameryki Łacińskiej” – A. Texier (Chile).
Gość specjalny wernisażu – S. Manon Saur de Vignal (Australia).
Impresje filmowe: „Manon S – Things”. Realizacja: Janina Tuora, Jan Sumikowski.

OPIS

29 września 2013 r. w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel w ramach VIII FORUM HUMANUM MAZURKAS odbył się benefis jednej z największych gwiazd polskiej sceny operowej – Bernarda Ładysza. W czasie spotkania Goście mogli obejrzeć kilka krótkometrażowych filmów dokumentalnych, które ukazywały życie i twórczość artysty, często z tej nieznanej lub mało znanej strony. To był niezwykły wieczór, który swoją obecność uświetniła Orkiestra Wojskowa w Warszawie pod kierownictwem mjr. Artura Czereszewskiego, oraz wybitni śpiewacy – soliści polskich scen operowych Wiesław Ochman, Joanna Horodko, Remigiusz Łukomski, Piotr Rafałko, Józef Sojka, Michał Szymkiewicz oraz Adam Woźniak, a także chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Po części oficjalnej przyszedł czas na podziękowania dla Wielkiego Artysty. Na scenie pojawili się pracownicy MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel oraz wybitne osobistości polskiej sceny artystycznej m.in. Małgorzata Walewska.

Koncertowi tradycyjnie towarzyszył wernisaż malarski. Tym razem zgromadzeni Goście mogli podziwiać zbiorową wystawę prac Joanny Gałeckiej oraz Alberto Texiera. Gościem specjalnym VIII FHM była Manon S. – ceniona Artystka, która ma na swoim koncie wystawy indywidualnie zorganizowane na terenie Austrii, Szwecji, Francji i Polski. Jej prace także można było podziwiać na wystawie specjalnej.

    PEŁNA RELACJA FILMOWA    

Forum Humanum Mazurkas jest autorskim projektem kulturalnym organizowanym i sponsorowanym przez współwłaścicieli grupy firm Mazurkas - Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza - we współpracy z kuratorem Janiną Tuora i realizatorem filmowym - Janem Sumikowskim. Jest to wydarzenie wielowątkowe łączące sztukę estradową, teatralną, satyryczną z malarstwem, rzeźbą i innymi sztukami wizualnymi. Scalają to wszystko filmy - reportaże, relacje z wywiadów i krótkie impresje o artystach biorących udział w Forum Humanum Mazurkas. Forum Humanum to spotkanie ludzi z różnych środowisk, wymiana myśli, to wspólne przeżywanie, poznawanie się, oswajanie ze sztuką, to też konfrontacja rozbieżnych poglądów. Zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia na You Tube.

PEŁNA RELACJA FILMOWA W CAŁOŚCI

WYBRANE FRAGMENTY RELACJI FILMOWEJ PODZIELONE TEMATYCZNIE

 
2111fce62d3bfc3090354c61221b85c5.jpg
04a14c5db8db45224afb4df1d4ab4463.jpg
a8574d4cfd019a11e4427fb15ea70935.jpg
62d2c09fb021bca9a5854300e6dc1e5d.jpg
fcc7f9d024af22923fa7b87b48d0d389.jpg

Róbmy coś, róbmy coś - Co by zależało od nas - Nie wiem co - Nie wiem jak - Ale coś tam chyba można - Zróbmy coś - Żeby coś - Zależało od nas. (Agnieszka Osiecka)