V Forum Humanum Mazurkas – 25 listopada 2012 r.
Koncert: „Un amore per sempre” – benefis 20 lat pracy artystycznej Iwo Orłowskiego:
I. Orłowski, A. Gabrysiak, K. Hołysz, M. Jakubowska, I. Tober, N. Kovalenko, E. Safae,
Z. Markiewicz i „Trzy Żywioły”, orkiestra „Viva Iwo”.
Wystawa rzeźby: „Ta ostatnia niedziela” – L. Puchalski.
Impresje filmowe: „Ta ostatnia niedziela – spotkanie z rzeźbiarzem
Leszkiem Puchalskim”. Realizacja: Janina Tuora, Jan Sumikowski.

OPIS

25 listopada 2012 r. na ponad 800 zgromadzonych Gości czekało zaproszenie na wyprawę w niezwykły świat rzeźb Leszka Puchalskiego. Po krótkiej prezentacji filmowej Artysta przybliżył publiczności technikę, w której tworzy i za pomocą kilku drobnych ruchów tchnął życie w swoje dzieła. Druga część wieczoru to benefis Iwo Orłowskiego – tenora , który w tym roku obchodzi 20-lecie swojej obecności na scenie. W jubileuszowym koncercie pod tytułem „Un amore per sempre” Artyście na scenie towarzyszyły zaproszone przez niego partnerki, z którymi współpracował w czasie swojej dotychczasowej kariery – Iwona Tober, Katrzyna Hołysz, Małgorzata Jakubowska, Agnieszka Gabrysiak, Elena Safae, Natalia Kovalenko oraz Zuzanna Markiewicz wraz z „Trzema Żywiołami”.

    PEŁNA RELACJA FILMOWA    

Forum Humanum Mazurkas jest autorskim projektem kulturalnym organizowanym i sponsorowanym przez współwłaścicieli grupy firm Mazurkas - Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza - we współpracy z kuratorem Janiną Tuora i realizatorem filmowym - Janem Sumikowskim. Jest to wydarzenie wielowątkowe łączące sztukę estradową, teatralną, satyryczną z malarstwem, rzeźbą i innymi sztukami wizualnymi. Scalają to wszystko filmy - reportaże, relacje z wywiadów i krótkie impresje o artystach biorących udział w Forum Humanum Mazurkas. Forum Humanum to spotkanie ludzi z różnych środowisk, wymiana myśli, to wspólne przeżywanie, poznawanie się, oswajanie ze sztuką, to też konfrontacja rozbieżnych poglądów. Zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia na You Tube.

     PROGRAMY, ZAPROSZENIA...    

 zaproszenie   zaproszenie   wernisaż   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2111fce62d3bfc3090354c61221b85c5.jpg
04a14c5db8db45224afb4df1d4ab4463.jpg
a8574d4cfd019a11e4427fb15ea70935.jpg
62d2c09fb021bca9a5854300e6dc1e5d.jpg
fcc7f9d024af22923fa7b87b48d0d389.jpg

Róbmy coś, róbmy coś - Co by zależało od nas - Nie wiem co - Nie wiem jak - Ale coś tam chyba można - Zróbmy coś - Żeby coś - Zależało od nas. (Agnieszka Osiecka)