XIV Forum Humanum Mazurkas – 29 marca 2015 r.
Koncert: “Kulig – Polskie Zapusty – Zabawa Polskiej Szlachty”
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.
Wernisaż malarski: “Obrazy zamków i dworów polskich”
– A. Filipowicz, wystawa zbiorowa “Piano Forte Moderato - muzyka w obrazach”.
Impresje filmowe: „Piano Forte Moderato – muzyka w obrazach”.
Realizacja: Janina Tuora, Jan Sumikowski.

OPIS

29 marca 2015 r. salę Zeus MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel rozświetliła feeria barw strojów szlacheckich i ludowych. Za sprawą Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej zgromadzeni goście przenieśli się do XVIII-wiecznego szlacheckiego dworu, ruszyli z kuligiem, bawili się na krakowskim weselu, tańczyli krakowiaka, tańce góralskie i huculskie. Wielki spektakl polskiej sztuki ludowej i szlacheckiej, pełen tańca i pieśni – najnowsze widowisko Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej „Kulig – Polskie Zapusty – Zabawa Szlachty Polskiej”, to koncert jaki na długo pozostaje w pamięci. Na scenie 100 młodych artystów, chór, orkiestra, balet, feeria strojów, młodzieńczego entuzjazmu i talentu. Owacja na stojąco od 800-osobowej widowni była jak najbardziej zasłużona!

W przerwie koncertu Prezes Andrzej Bartkowski rozmawiał na scenie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, J. M. Rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Janem Schmidtem oraz prof. dr. hab. inż. Andrzejem Jakubiakiem o roli sztuki ludowej w kulturze polskiej oraz bogactwie folkloru i tradycji szlacheckiej, która obecnie często jest niestety zapominana. Tradycyjnie koncertowi towarzyszył wernisaż. Tym razem goście mogli podziwiać wystawę zbiorową „Piano Forte Moderato – muzyka w obrazach” oraz malarstwo Antoniego Filipowicza w ramach wystawy „Obrazy zamków i dworów polskich”.

    PEŁNA RELACJA FILMOWA    

Forum Humanum Mazurkas jest autorskim projektem kulturalnym organizowanym i sponsorowanym przez współwłaścicieli grupy firm Mazurkas - Andrzeja Bartkowskiego i Andrzeja Hulewicza - we współpracy z kuratorem Janiną Tuora i realizatorem filmowym - Janem Sumikowskim. Jest to wydarzenie wielowątkowe łączące sztukę estradową, teatralną, satyryczną z malarstwem, rzeźbą i innymi sztukami wizualnymi. Scalają to wszystko filmy - reportaże, relacje z wywiadów i krótkie impresje o artystach biorących udział w Forum Humanum Mazurkas. Forum Humanum to spotkanie ludzi z różnych środowisk, wymiana myśli, to wspólne przeżywanie, poznawanie się, oswajanie ze sztuką, to też konfrontacja rozbieżnych poglądów. Zapraszamy do śledzenia tego wydarzenia na You Tube.

 

PEŁNA RELACJA FILMOWA W 2 CZĘŚCIACH

WYBRANE FRAGMENTY RELACJI FILMOWEJ PODZIELONE TEMATYCZNIE

 
2111fce62d3bfc3090354c61221b85c5.jpg
04a14c5db8db45224afb4df1d4ab4463.jpg
a8574d4cfd019a11e4427fb15ea70935.jpg
62d2c09fb021bca9a5854300e6dc1e5d.jpg
fcc7f9d024af22923fa7b87b48d0d389.jpg

Róbmy coś, róbmy coś - Co by zależało od nas - Nie wiem co - Nie wiem jak - Ale coś tam chyba można - Zróbmy coś - Żeby coś - Zależało od nas. (Agnieszka Osiecka)